1. Kainos

Kainos yra nurodytos dienai (24 valandų laikotarpiui). Draudimas avarijos/žalos atveju (CDW), draudimas vagystės atveju (TP), pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir pagrindinio vairuotojo draudimas (įskaitant sumą, kurią mokėtumėte įvykus draudiminiam įvykiui) yra įskaičiuoti į nuomos kainą.

Kai yra pritaikomos „įskaičiuota į kainą“, draudimas avarijos/žalos atveju (CDW), draudimas vagystės atveju (TP) nėra įtraukiami, įtraukiamas tik PVM. Jūsų mokama suma įvykus draudiminiam įvykiui – be limito. Pasirašydami nuomos sutartį, vairuotojai prisiima pilną asmeninę atsakomybę.

Draudimas avarijos/žalos atveju (CDW) ir draudimas vagystės atveju (TP) sumažina kliento finansinę atsakomybę, jei automobilis yra apgadinamas arba pavagiamas. Finansinę vairuotojo atsakomybę apibrėžia draudimo suma, kuri priklauso nuo tokių parametrų kaip automobilio tipas, apmokėjimo už nuomą būdas ir vairuotojo amžius. Draudiminės sumos dydis plačiau paaiškintas 8-ame punkte. CDW ir TP negalioja, jei pažeidžiama nuomos sutartis.

2. Automobilio būklė

Nuomojami automobiliai turi būti grąžinti į pristatymo vietą lygiai tokios pat būklės, kokios buvo paimti nuomos pradžioje. Klientas pats atsako už tai, kad automobilis būtų tinkamai patikrintas dėl galimų pažeidimų nuomos pradžioje.

Klientas prisiima visišką atsakomybę, kad būtų užtikrinta derama automobilio priežiūra nuomos laikotarpiu. Jei klientas nesugeba to užtikrinti ir automobilis yra apgadinamas, tai reiškia, kad nebuvo imtasi veiksmų deramai priežiūrai užtikrinti ar elgiamasi aplaidžiai. Tokiu būdu pasinaikina visi galiojantys draudimai avarijos/žalos atveju. Klientas tampa visiškai atsakingu ir kompensuoja patirtus nuostolius/žalą.

Per nuomos laikotarpį, kuomet klientas yra atsakingas už automobilį, privalu pasirūpinti tinkama automobilio priežiūra ir stengtis automobilio nesugadinti. Ši priežiūra apima alyvos lygio patikrinimą, tinkamo slėgio padangose užtikrinimą ir taipogi kitų, techniškai svarbių, parametrų sekimą.

Industrijos standartai ir kompanijos vidinės nuostatos lemia tai, kad trumpalaikės nuomos metu automobilio amortizacija nėra fiksuojama. Trumpalaikė nuoma negali tęstis ilgiau nei 90 dienų. Tai reiškia, kad klientas bus visiškai atsakingas už mašinos būklės pokyčius atsiradusius nuomos metu.

3. Automobilių grupės/modeliai

Mūsų nuomojami automobiliai yra suskirstyti į grupes tam, kad palengvintų rezervacijos procesą. Šios grupės nurodomos aprašymo viršuje. Automobilio grupė bus atspausdinta ant rezervacijos dokumento.

Rezervacijos patvirtinamos tam tikrai automobilių grupei, o ne konkrečiam automobilio modeliui. Negalime užtikrinti, kad gausite konkrečią automobilio markę/modelį ar automobilio kuro tipą nebent rezervavote garantuotą automobilio markę.

Pateiktas automobilio modelis yra naudojamas tik kaip pavyzdys, tad gali būti pakeistas kitu, panašiu ar geresniu modeliu mūsų pačių nuožiūra.

Automobilių modelių grupės, pateiktos kaip „ar panašus“ nėra garantuotos.

4. Rida

Trumpalaikei nuomai taikoma neribota rida išskyrus tiems automobiliams, kuriais bus keliaujama į užsienį. Jei automobiliu vykstama į užsienį, dienos nemokamas ridos limitas yra 150 kilometrų per dieną. Viršyti kilometrai apmokestinami papildomai.

Nuomoms, kurios trunka ilgiau nei 35 dienas, taipogi gali būti taikomas ridos limitas. Daugiau informacijos teiraukitės nuomos punkte.

Ribotos ridos automobilių grupės. Galioja 150 kilometrų per dieną limitas. Papildomi kilometrai bus apmokestinti. Neribotą ridą galima įsigyti už papildomą mokestį.

5. Darbo valandos

„Master Car“ vietinių nuomos punktų darbo valandos pateiktos internetinio puslapio „nuomos punktų“ skiltyje. Vietinės nedarbo dienos gali turėti įtakos nuomos punktų darbo laikui. Pasitikslinkite su vietiniu nuomos punktu.
Vietiniai filialai gali būti uždaryti dėl vietinių nedarbo dienų (Kalėdos, Naujieji metai). Pasitikrinkite nuomos laikotarpį rezervacijos metu.

6. Darbas nedarbo valandomis

Jei nuomos punktas dirba nedarbo valandomis, bus taikomas papildomas 30 eurų mokestis automobilio pasiėmimo metu. Užsakymai, susiję su darbu nedarbo valandomis yra nestandartiniai, tad jų vykdymas negali būti garantuotas.

Paslaugos po vidurnakčio gali lemti didesnius aptarnavimo mokesčius arba gali būti apskritai neteikiamos. Ne kiekviename nuomos punkte įmanoma grąžinti automobilį pasibaigus darbo laikui, tad nereikėtų tikėtis aptarnavimo visą parą tuose nuomos punktuose, kurie dirba nedarbo valandomis. Apsilankykite mūsų interneto svetainės „nuomos punktų“ skiltyje dėl detalesnės informacijos.

7. Atsiskaitymo būdai

„Master Car“ nuomos punktai priima daugumą kreditinių ir debetinių kortelių atsiskaitymams.

American Express ir Diners kortelės neaptarnaujamos arba joms gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau informacijos teiraukitės nuomos punkte.

Mokėjimo čekiai nepriimami.

Išankstinio mokėjimo kortelės gali būti neaptarnaujamos. Daugiau informacijos teiraukitės nuomos punkte.

8. Draudimo franšizės suma ir depozitas

Depozitas yra blokuojamas pagrindinio vairuotojo kreditinėje kortelėje.

Priimamos kortelės depozitui: Visa (ne debeto ar išankstinio apmokėjimo) ir SitAndGod (ne debeto ar išankstinio apmokėjimo).

Standartinės draudimo franšizės sumos pateiktos žemiau esančioje lentelėje. Taipogi pateikiamos ir depozito sumos, kurios bus užšaldomos kreditinėje kortelėje, kuri turi būti išduota vairuotojo vardu. Mūsų draudimo franšizė nedengia žalos, padarytos ratams, stiklams, padangoms, stogui ir automobilio dugnui. Galimos ir kitos išimtys, kurios pateikiamos nuomos sutartyje. Nuomos punktai pasilieka teisę prašyti didesnės depozito sumos prabangiems automobiliams ar jei jūsų nuomos istorija yra bloga ir pan.

Automobilio grupės kodas ACRISS/SIPP Žalos atveju Vagystės atveju Indėlio suma
LT-1A MCMR € 1000.00 € 1400.00 € 600.00
LT-1CLA CSMR € 1000.00 € 2000.00 € 600.00
LT-1D EDMR € 1000.00 € 1400.00 € 600.00
LT-1DA EDAR € 1000.00 € 1400.00 € 600.00
LT-1F PVMR € 1500.00 € 3000.00 € 1000.00
LT-1G CDMR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-1H IDAR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-1J CWMR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-1K SDMR € 1400.00 € 2000.00 € 800.00
LT-1KA SDAR € 1400.00 € 2000.00 € 800.00
LT-1KE IWMR € 1400.00 € 2000.00 € 800.00
LT-1M CDAR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-1P LDMR € 4000.00 € 6000.00 € 4000.00
LT-1PA LDAR € 4000.00 € 6000.00 € 4000.00
LT-1Y EXMR € 1000.00 € 1400.00 € 600.00
LT-2B IVMR € 1500.00 € 3000.00 € 1000.00
LT-2D IDMR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-9B LVMR € 1500.00 € 3000.00 € 1000.00
LT-D1 IMMR € 1400.00 € 2000.00 € 800.00
LT-D2 IMAR € 1400.00 € 2000.00 € 800.00
LT-I CMMR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-IA CMAR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-KW SWMR € 1400.00 € 2000.00 € 800.00
LT-RAV SFAR € 1500.00 € 3000.00 € 1000.00
LT-RM SFMR € 1500.00 € 3000.00 € 1000.00
 1. JAV šaltinių kainos

  Klientui rezervavus automobilį, kurio kaina skaičiuojama remiantis JAV šaltiniais, į šią kainą neįtraukiamas joks draudimas avarijos/žalos atveju (CDW) ar draudimas vagystės atveju (TP). Šiuos abu draudimus galima įsigyti nuomos punkte. Klientai privalės pasirašyti, kad prisiima neribotą atsakomybę. Vairuotojas prisiima atsakomybę ir turi užtikrinti, kad šie draudimai bus įsigyti. Draudimo franšizės ir depozito sumos pateikiamos žemiau:
Automobilio grupės kodas ACRISS/SIPP Žalos atveju Vagystės atveju Indėlio suma
LT-1A MCMR € 1000.00 € 1400.00 € 600.00
LT-1CLA CSMR € 1000.00 € 2000.00 € 600.00
LT-1D EDMR € 1000.00 € 1400.00 € 600.00
LT-1DA EDAR € 1000.00 € 1400.00 € 600.00
LT-1F PVMR € 1500.00 € 3000.00 € 1000.00
LT-1G CDMR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-1H IDAR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-1J CWMR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-1K SDMR € 1400.00 € 2000.00 € 800.00
LT-1KA SDAR € 1400.00 € 2000.00 € 800.00
LT-1KE IWMR € 1400.00 € 2000.00 € 800.00
LT-1M CDAR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-1P LDMR € 4000.00 € 6000.00 € 4000.00
LT-1PA LDAR € 4000.00 € 6000.00 € 4000.00
LT-1Y EXMR € 1000.00 € 1400.00 € 600.00
LT-2B IVMR € 1500.00 € 3000.00 € 1000.00
LT-2D IDMR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-9B LVMR € 1500.00 € 3000.00 € 1000.00
LT-D1 IMMR € 1400.00 € 2000.00 € 800.00
LT-D2 IMAR € 1400.00 € 2000.00 € 800.00
LT-I CMMR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-IA CMAR € 1200.00 € 2000.00 € 700.00
LT-KW SWMR € 1400.00 € 2000.00 € 800.00
LT-RAV SFAR € 1500.00 € 3000.00 € 1000.00
LT-RM SFMR € 1500.00 € 3000.00 € 1000.00
 1. Rizikos Sumažinimas Ekstra

  Sumažina atsakomybę dėl stiklų, veidrodėlių ar padangų sugadinimo iki nulio. Žala ratams neįtraukiama. Tai kasdieninis mokestis, neturintis viršutinės ribos. Pvz.: įskilimas stikle ar pradurta padanga būtų padengti, bet žala ratlankiui ar apdailai nebūtų dengiami.

  11. Rizikos sumažinimas Plius

  Sumažina finansinę atsakomybę iki mažesnės sumos. Pvz.: žalos atsakomybė gali būti sumažinta nuo 1000 eurų iki 500 eurų, jei buvo įsigytas rizikos sumažinimo paketą Plius.

  12. Rizikos sumažinimas Premium

Sumažina atsakomybę iki nulio (neįskaitant žalos automobilio padangoms, veidrodėliams, stiklams, dugnui ir žalos dėl vairuotojo neapdairumo ar aplaidumo, pvz.: cigarečių pradeginimų). Pvz.: klientas nebūtų atsakingas už cigarečių pradeginimus ar kapoto įlenkimus, bet būtų atsakingas už automobilio dugno pažeidimus, jei automobilis buvo vairuojamas vietose, kuriose pravažumas yra nepakankamas.

13. Rizikos sumažinimas “No stress”

Sumažina atsakomybę iki nulio (neįskaitant žalos automobilio dugnui ir žalos dėl vairuotojo neapdairumo ar aplaidumo, pvz.: cigarečių pradeginimų). Pvz.: klientas nebūtų atsakingas už įbrėžimus ar kapoto įlenkimus, bet būtų atsakingas už automobilio dugno pažeidimus, jei automobilis buvo vairuojamas vietose, kuriose pravažumas yra nepakankamas. Į šį paketą yra įtraukta “Pagalba kelyje” paslauga.

 1. Pagalba kelyje

Nemažina atsakomybės už automobiliui padarytus apgadinimus, tačiau dengia išlaidas susijusias su automobilio transportavimu, jei juo nebegalima tęsti kelionės, imobilizacijos mokesčiais įvykus eismo įvykiui ar apgadinus automobilį. Pvz.: įvykus eismo įvykiui ir automobiliui tapus techniškai netvarkingu, įmonė suteiks transportavimą iki serviso, suteiks pakaitinį automobilį ir neapmokestins imobilizacijos įsigijus šį draudimą.

 1. Minimalus/maksimalus amžius 

  Mažiausias galimas vairuotojo amžius – 21 metai.

Vairuotojams, kurių amžius yra 21 – 24 metai, taikomas papildomas 12.1 EUR per dieną mokestis.

Didžiausias galimas vairuotojo amžius – 99 metai.

Vairuotojams, kurių amžius yra 80 – 99, taikomas papildomas 12.1 EUR per dieną mokestis.

Priemokos susijusios su draudimo išlaidomis.

14. Vairuotojo pažymėjimo ir tapatybės nustatymo reikalavimai

Dėl draudimo sumetimų, vairuotojo pažymėjimai išduoti šiose šalyse nėra priimami.
Dokumentai, išduoti kitose šalyse, gali sąlygoti didesnes franšizės draudimo sumas. Pasitikrinkite su nuomos punktu prieš pasiimdami automobilį.

Afganistanas
Afrikos valstybės (išskyrus Pietų Afrikos Respubliką)
Albanija
Armėnija
Azerbaidžanas
Bangladešas
Bosnija ir Hercegovina
Kambodža
Fidžis
Gruzija
Indija
Indonezija
Jemenas
Juodkalnija
Šiaurės Korėja
Omanas
Pakistanas
Papua ir Naujoji Gvinėja
Filipinai
Rumunija
Seišeliai
Šri Lanka
Sudanas
Taivanas
Tailandas
Ukraina
Venesuela
Vietnamas

Vairuotojo pažymėjimas ar jo atitikmuo, išduotas atitinkamų institucijų mažiausiai prieš du metus iki nuomos pradžios, yra privalomas. Dokumentas turi būti atspausdintas naudojant romėniškus ar lotyniškus rašmenis. Gali būti taikomos išimtys dėl eismo pažeidimų ar baudos taškų. Bet kokie pažeidimai (nesvarbu kokio senumo) padaryti esant neblaiviam ar apsvaigus nuo narkotinių medžiagų gali lemti tai, kad jūsų mašinos rezervacija bus panaikinta. Pasitikrinkite su vietiniu nuomos punktu, jei turite BET KOKIŲ abejonių, kad jums gali kilti bėdų dėl aukščiau išvardintų dalykų.

Kiekvienas vairuotojas turi pateikti originalų vairuotojo pažymėjimą ir originalų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ar jo ekvivalentą. Taipogi, pagrindinis vairuotojas turi pateikti galiojančią kreditinę kortelę (su vairuotojo vardu ir adresu ant jos), kad būtų galima atlikti depozito mokėjimą ir bet kuriuos kitus papildomus mokėjimus.

Klientas (pagrindinis ir papildomi vairuotojai) taipogi privalo pateikti antrinį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka (ID kortelę ar pasą) bei gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą. Pasitikslinkite su nuomos punktu rezervacijos metu.

Su kiekvienu tarptautiniu vairuotojo pažymėjimu reikalingas ir nacionalinis (vietinis) vairuotojo pažymėjimas.

Automobilis gali būti nesuteiktas, jei pasiėmimo metu klientas negali pateikti galiojančio vairuotojo pažymėjimo.

Vairuotojo nuotrauka yra reikalinga draudimo kompanijai, tad ji bus padaryta nuomos punkte. Vadovaujantis įstatymais, reglamentuojančiais asmens privatumą, nuotrauka nebus dalinamasi už „Master Car“ ir draudėjo įmonių ribų, nebent bus įtariama nusikalstama veikla.

 1. Baudos ir administraciniai mokesčiai

  Kiekvienas klientas privalo susimokėti baudas už parkavimą, kelių eismo taisyklių pažeidimus, mokamus kelius ir kitokias rinkliavas. Kai „Master Car“ imasi administruoti baudas už kelių eismo taisyklių pažeidimus, bus taikomas administracinis mokestis. Mokestis priklauso nuo šalies, kurioje užfiksuotas pažeidimas, tad detalesnę informaciją suteiks vietinis nuomos punktas. Šis administracinis mokestis yra privalomas.
 2. Pavėluotas automobilio pasiėmimas/nepasirodymas


Jei rezervaciją atliekate www.SitAndGo.lt interneto puslapyje, sąlygas rasite mūsų svetainėje. Jei rezervuojate per trečiąsias šalis, pasitikrinkite jų sąlygas.

Rezervacija laikoma 2 valandas nuo nurodyto rezervacijos pradžios laiko. Jam pasibaigus, rezervacija traktuojama kaip nepasirodymas. Jei klientas atvyksta po daugiau kaip 2 valandų, nėra jokios garantijos, kad automobilis bus suteiktas.
Mes pasistengsime suteikti automobilį, bet tai gali būti kitos markės/modelio automobilis ir jo kaina gali skirtis.

Nuomos punktuose, kurie įsikūrę oro uostuose, gali pasitaikyti atvejų, kad kliento lėktuvas vėluoja ar skrydis atidedamas. Jei klientas praneša skrydžio numerį ir vėluoja daugiau kaip 2 valandas, nėra taikomas joks papildomas mokestis. Tačiau jei vėluojama daugiau kaip 2 valandas ir tai yra po vidurnakčio, nuomos punktas gali būti uždarytas be jokio įspėjimo.

Jei skrydžio numeris nėra pateiktas, rezervacija laikoma 1 valandą ar iki tol, kol dirba nuomos punktas. Jei skrydžio numeris nepateiktas ir baigiasi darbo valandos, filialo darbuotojai kliento nelaukia.

Jei automobilis pasiimamas mieste, rezervacija laikoma 1 valandą ar iki tol, kol baigiasi nuomos punkto darbo valandos (priklauso nuo to, kuris iš šių periodų trumpesnis).

Skrydžio nukreipimas į kitą oro uostą traktuojamas kaip nepasirodymas originaliame nuomos punkte ir rezervacija nėra perkeliama.

Pinigai bus negrąžinami už nuomas, pasibaigusias anksčiau laiko, pavėluotus pasiėmimus, nepasirodymus ar nuomos atšaukimus prasidėjus nuomos laikui net ir tais atvejais, jei buvo įsigytas nuomos atšaukimo draudimas.

17. Atšaukimas

Rezervacijos atšaukimas turi būti pateiktas raštu ir atsiųstas faksu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki nuomos pradžios. Atšaukimai telefonu nepriimami.

18. Atšaukimų administraciniai mokesčiai

Jei automobilis nepasiimamas ar nuoma neatšaukiama iš anksto, „Master Car“ taikys administracinį mokestį.

Rezervacijoms, atliktoms internetu ir kuomet likusi nuomos kaina sumokama nuomos punkte, nepasirodymo/atšaukimo mokestis bus lygus iš anksto sumokėtam depozitui be galimybės jį susigrąžinti.

Visiškai iš anksto apmokėtoms, internetu atliktoms rezervacijoms nepasirodymo/atšaukimo administracinis mokestis skaičiuojamas taip:

Likus 7 ar daugiau dienų iki rezervacijos pradžios: €15

Likus 3-6 dienoms iki rezervacijos pradžios: 50%

Likus 2 dienoms iki rezervacijos pradžios: 75%

Likus 1 ar mažiau dienų iki rezervacijos pradžios: 100%

Įspėjimo laikas traktuojamas kaip 24 valandų laikotarpis, likęs iki nuomos pradžios, o ne kaip kalendorinė diena.

 1. Grąžinimai anksčiau laiko/Nepanaudotos dienos 

Pinigai negrąžinami (nei iš dalies, nei pilnai) nuomoms, pasibaigusioms anksčiau laiko.

20. Vienpusės nuomos

Vienpusėms (kai mašina negrąžinama į originalią pasiėmimo vietą) nuomoms bus taikomas papildomas mokestis, jei toks nuomos tipas įmanomas.

21. Nuomos pratęsimas

Atkreipkite dėmesį, kad nuomos punktas nevisad gali pratęsti nuomos laikotarpį. Tais atvejais, kai tai įmanoma, papildomas laikas bus apmokestintas tarifu, kuris gali būti didesnis ar mažesnis už originalią nuomos kainą.

22. Keliavimas į užsienį

Master Car automobiliai gali būti eksploatuojami tik Lietuvoje. Jei klientas nori vykti į Latviją, Estiją ar Lenkiją, tai kainuoja papildomai.

Vykstant į vieną iš aukščiau nurodytų šalių galioja šie papildomi mokesčiai:

Lenkija – 60,5 eurų

Estija – 36,3 eurų

Latvija – 36,3 eurų

Jei planuojate išvykti iš Lietuvos teritorijos, praneškite apie tai filialo darbuotojams. Vairuotojas prisiima visišką atsakomybę vadovautis užsienio šalyje galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei užtikrinti, kad turi visą išvykai reikalingą įrangą.

23. Pristatymas ir paėmimas

 

Pristatymo ir paėmimo paslauga gali būti teikiama įprastiniu darbo laiku. Tai kainuoja papildomai. Susisiekite su vietiniu nuomos punktu dėl detalesnės informacijos.

24. Pamesti rakteliai/dokumentai

 

„Master Car“ taikys papildomą mokestį, jei rakteliai ir/ar dokumentai bus pamesti ir/ar sugadinti. Jei automobilis pavogtas ir rakteliai nepristatomi atgal į nuomos punktą, klientas laikomas už tai atsakingu ir draudimas tokio atvejo nedengia. Pamesti rakteliai traktuojami kaip neapdairumas ir franšizės draudimas ar rizikos sumažinimo produktai to nedengia. Vairuotojai bus atsakingi už visą patirtą žalą, įskaitant prastovas ir remontą. Galimų žalų sąrašas nėra baigtinis.

 1. Kuro papildymas


Automobiliai suteikiami su kuru bake, tad juos reikėtų grąžinti su tokiu pačiu kuro kiekiu, koks buvo automobilio kuro bake nuomos pradžioje. Kuro kiekis nėra garantuojamas ir kuro bakas gali būti užpildytas bet kokiu kuro kiekiu nuo ⅛ iki pilno kuro bako. Klientas moka už kurą pats. Primygtinai rekomenduojame grąžinti automobilį su tokiu pat kuro kiekiu koks buvo automobilio kuro bake nuomos pradžioje tam, kad išvengtumėte papildomų mokesčių.

 

 1. Pagalba kelyje 

Pagalba kelyje suteikiama per 24 valandas nuo pranešimo gavimo. Reikalingi kontaktai pateikti nuomos sutartyje. Informaciją apie pagalbą kelyje teikiama telefonu.
Priklausomai nuo situacijos, „Master Car“ pasilieka teisę spręsti ar išduoti pakaitinį automobilį ar ne.

 

 1. Rūkymas automobilyje 

Rūkymas nuomojamuose automobiliuose yra griežtai draudžiamas. Jei mums kils įtarimų, kad automobilyje buvo rūkoma, bus imamas 100 eurų + PVM (ar didesnis) valymo mokestis.

Bet kokie apgadinimai (pvz.: cigarečių pradeginimai), atsiradę dėl rūkymo automobilyje, bus laikomi naujais apgadinimais ir už tai teks mokėti papildomai.

28. Cheminis valymas/Gyvūnai automobilyje

 

Jei grąžintam automobiliui reikalingas papildomas cheminis valymas ar specialūs valymo produktai, bus imamas iki 100 eurų (+ PVM) valymo mokestis. Sunkiai pašalinamų dėmių, kurioms išvalyti reikalingos specialios priemonės, valymas bus apmokestintas papildomai ir šitas mokestis bus pridėtas prie bendros jūsų nuomos kainos.

 

„Master Car“ nedraudžia gabenti gyvūnų nuomotame automobilyje, jei jie laikomi narveliuose.
Specialus 100 eurų (+ PVM) valymo mokestis gali būti pridėtas prie jūsų nuomos kainos, jei automobilyje teks valyti dėmes, atsiradusias po gyvūnų tranporrtavimo.

 1. Skundai 

„Master Car“ priima skundus praėjus ne daugiau kaip 30 dienų po nuomos pabaigos. Skundai, atsiųsti po 30 dienų, gali būti nepriimti.

Skundai siunčiami šiuo elektroniniu paštu: customerservice@SitAndGo.com . Taip pat galite pasinaudoti užklausos forma, esančia mūsų interneto puslapio skiltyje “po nuomos”.

 

 1. Rezervacijos pakeitimai 

Rezervacija gali būti keičiami bet kada, bet likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki automobilio pasiėmimo. Tai galima padaryti parašius mums užklausą ir atsiuntus ją faksu ar elektroniniu paštu. Rezervacijos pakeitimai telefonu nepriimami. Visos pakeitimo užklausos traktuojamos kaip nauja rezervacija.

 

 1. Automobilio sekimo įranga 

Kai kurie automobiliai gali turėti GPS ar panašią sekimo įrangą, kuri leidžia nustatyti automobilio buvimo vietą. Surinkti duomenys gali būti naudojami laikantis „Master Car“ duomenų apsaugos praktikos.

 

 1. Vėlyvi grąžinimai/Papildomi mokesčiai 

Jei automobilis grąžinimas daugiau nei valanda vėliau nei nurodyta nuomos sutartyje, bus taikomas papildomas valandinis mokestis. Valandiniai mokesčiai, galiojantys jūsų nuomos vietoje, nurodomi nuomos sutartyje.

Papildomi mokesčiai taipogi taikomi tuo atveju, jei naudositės papildoma įranga (vaiko kėdute, GPS įrenginiu, sniego grandinėmis, papildomais vairuotojais, draudimais, kelių mokesčiais ir t. t.). Šie mokesčiai bus nuskaičiuoti nuo kreditinės kortelės, kuri panaudota nuomai apmokėti.

 

 1. Bendrosios sąlygos ir nuostatos 

Visos nuomos sutartys vadovaujasi taisyklėmis ir nuostatomis, pateikiamomis žemiau.

„Master Car“ neapmoka jokių dokumentų siuntimo mokesčių (pvz.: dokumentų siuntimas/pristatymas registruotu paštu).

„Master Car“ neatsako už tyčinę žalą, kuri buvo padaryta vairuojant neblaiviam ar apsvaigus nuo narkotikų, taip pat vairuojant neatsakingai ar bekele.

Kai įsigyjamas draudimas, „Master Car“ suteikia galimybę klientui vairuoti automobilį ir padengia žalą atsitikus draudiminiam įvykiui. Tais atvejais, kai pripažįstama, kad vairuotojas už vairo elgėsi aplaidžiai ir neatsakingai, „Master Car“ nuomos punktai pasilieka teisę išieškoti žalą iš kliento.

Sąlygos ir taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu.

Kitos sąlygos

Dėkojame, kad naudojatės SitAndGo paslaugomis arba apsilankėte vienoje iš mūsų svetainių. Šioje politikoje rasite paaiškinimą, kaip ir kodėl mes renkame informaciją, kai lankotės mūsų svetainėje arba kai naudojatės mūsų paslaugomis.

Mes labai rimtai vertiname jūsų privatumą ir niekada neparduodame sąrašų ar el. pašto adresais.

„SitAndGo“ yra pelno siekianti įmonė, valdanti https://www.SitAndGo.lt/ svetainę ir teikianti internetinę platformą, kurią galite naudoti, kad galėtumėte padaryti automobilio nuomos rezervaciją, taip pat išsinuomoti automobilį (toliau – “Paslauga“). Šiame puslapyje pateikiama informacija apie mūsų politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės mūsų Paslauga, ir pasirinkimus, susijusius su tais duomenimis.

Mes naudojame jūsų duomenis Paslaugų teikimui ir tobulinimui. Naudodamiesi Paslaugomis jūs sutinkate, kad mes galime rinkti ir naudoti Jūsų informaciją pagal šią politiką. „SitAndGo“ politika yra gerbti jūsų privatumą, susijusį su visa informacija, kurią mes renkame Jums esant mūsų svetainėje. Ši privatumo politika taikoma https://www.sitandgo.eu/ (toliau – „mums“, „mes“, „mūsų“, „MasreCar“ arba „https://www.sitandgo.eu/“).

Mes gerbiame jūsų privatumą ir esame įsipareigoję apsaugoti asmeniškai jus identifikuojančią informaciją, kurią jūs pateikiate mums per Svetainę. Mes priėmėme šią privatumo politiką („Privatumo politiką“), kad paaiškintume, kokia informacija gali būti renkama mūsų tinklapyje, kaip mes naudojame šią informaciją ir kokiomis aplinkybėmis mes galime atskleisti informaciją trečiosioms šalims. Ši privatumo politika taikoma tik informacijai, kurią renkame per svetainę, ir netaikoma informacijos rinkimui iš kitų šaltinių. Ši privatumo politika kartu su mūsų tinklalapyje paskelbtomis sąlygomis ir nuostatomis nustato bendrąsias taisykles ir politiką, reglamentuoja jūsų naudojimąsi mūsų svetaine. Priklausomai nuo jūsų veiklos lankantis mūsų svetainėje, jums gali prireikti sutikti su papildomomis sąlygomis.

Tinklapio lankymas

Kaip ir dauguma interneto svetainių operatorių, SitAndGo renka ne asmeniškai identifikuojančią informaciją, susijusią su žiniatinklio naršyklėmis ir serveriais, kuriuos paprastai suteikiamos, pvz., naršyklės tipą, kalbos pasirinkimą, nuorodos svetainę ir kiekvieno lankytojo užklausos datą ir laiką.

SitAndGo tikslas rinkant ne asmeniškai identifikuojančią informaciją yra geriau suprasti, kaip „SitAndGo“ lankytojai naudojasi šia svetaine. Kartais „SitAndGo“ gali išleisti ne asmeniškai identifikuojančią informaciją, pvz., skelbdami ataskaitą apie savo svetainės naudojimo tendencijas.

„SitAndGo“ taip pat renka potencialiai asmeniškai identifikuojančią informaciją, pvz., interneto protokolo (IP) adresus prisijungusiems vartotojams ir naudotojams, paliekantiems komentarus https://www.sitandgo.eu/ dienoraščio įrašuose. „SitAndGo“ atskleidžia tik prisijungusius vartotojo ir komentarų IP adresus tokiomis pačiomis aplinkybėmis, kurias ji naudoja ir atskleidžia asmeniškai identifikuojančią informaciją, kaip aprašyta toliau.

Asmens identifikavimo informacijos rinkimas

Kai kurie „SitAndGo“ svetainių lankytojai pasirenka bendrauti su „SitAndGo“ tokiais būdais, kurie reikalauja „SitAndGo“ surinkti asmeninę informaciją. Informacija, kurią renka „SitAndGo“, priklauso nuo sąveikos pobūdžio. Pvz., prašome lankytojų, kurie užsiregistruoja tinklaraštyje, apsilankę https://www.sitandgo.eu/, kad pateiktumėte naudotojo vardą ir el. pašto adresą ir kita.

Informacija, kurią jūs savanoriškai pateikiate mums: kai užsakote mūsų svetainėje ir / arba išsinuomojate transporto priemonę iš vienos iš mūsų vietų, pasikonsultuojate su mūsų klientų aptarnavimo komanda, atsiunčiate mums el. laišką arba susisiekiate su mumis bet kuriuo būdu, jūs savanoriškai pateikiate mums savo informaciją. Ši informacija gali apimti:

 • Vardas ir pavardė
 • Pavadinimas
 • Gimimo data
 • Mokesčių ID
 • Pozicija
 • Darbdavys
 • Kontaktinė informacija (įmonė, el. Paštas, telefonas, fizinis adresas)
 • ID ir vairuotojo pažymėjimo duomenys
 • Kredito kortelės duomenys
 • Interneto domenas
 • Interneto protokolo adresas
 • Naršyklės programinės įrangos ir operacinės sistemos tipas
 • Data ir laikas, kai klientas prisijungė prie svetainės
 • interneto svetainės adresas
 • Pateikdami šią informaciją, jūs sutinkate, kad ši informacija būtų renkama, naudojama, atskleista ir saugoma.

Saugumas

Jūsų asmeninės informacijos saugumas mums yra svarbus, tačiau nepamirškite, kad jokio perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus. Nors stengiamės naudoti komerciniu požiūriu priimtinas priemones Jūsų asmeninei informacijai apsaugoti, negalime garantuoti absoliučios saugumo.

Skelbimai

Skelbimai, rodomi mūsų svetainėje, gali būti pristatyti naudotojams reklamos partnerių, kurie gali nustatyti slapukus. Šie slapukai leidžia skelbimų serveriui atpažinti kompiuterį kiekvieną kartą, kai jie siunčia jums internetinę reklamą, kad sukauptų informaciją apie jus ar kitus asmenis, kurie naudoja kompiuterį. Ši informacija leidžia skelbimų tinklams, be kita ko, pateikti tikslines reklamas, kurios, jų manymu, jus domins. Ši privatumo politika apima „SitAndGo“ slapukų naudojimą ir neapima bet kurių reklamuotojų naudojamų slapukų.

https://www.sitandgo.eu/ naudoja „Google AdWords“ pakartotinei rinkodarai

https://www.sitandgo.eu/ naudoja pakartotinės rinkodaros paslaugas, kad trečiųjų šalių svetainėse (įskaitant „Google“) reklamuotų mūsų paslaugas ankstesniems mūsų svetainės lankytojams. Tai gali reikšti, kad mes reklamuojame ankstesniems lankytojams, kurie mūsų svetainėje neužbaigė rezervacijos ar kito proceso, pavyzdžiui, naudodami kontaktinę formą, kad galėtų pateikti užklausą jos nepabaigė. Tai gali būti reklamos forma „Google“ paieškos rezultatų puslapyje arba „Google“ vaizdinės reklamos tinklo svetainėje. Trečiųjų šalių tiekėjai, įskaitant „Google“, naudoja slapukus, kad pateiktų skelbimus pagal ankstesnius apsilankymus. Žinoma, visi surinkti duomenys bus naudojami pagal mūsų privatumo politiką ir „Google“ privatumo politiką. Galite nustatyti, kaip „Google“ reklamuoja produktus jums naudodamiesi „Google“ skelbimų nuostatų puslapiu, ir, jei norite, galite visiškai atsisakyti interesų pagrindu vykdomos reklamos slapukų nustatymų arba visam laikui atsisakyti reklamos naudojant naršyklės papildinį.

Tam tikros asmeniškai identifikuojančios informacijos apsauga

„SitAndGo“ atskleidžia potencialiai asmeniškai identifikuojančią ir asmeniškai identifikuojančią informaciją tik savo darbuotojams, rangovams ir susijusioms organizacijoms, kurios (i) turi žinoti šią informaciją, kad galėtų ją tvarkyti „SitAndGo“ vardu arba teikti paslaugas „SitAndGo“ svetainėje ir ii) kurie sutiko neatskleisti jos kitiems. Kai kurie iš šių darbuotojų, rangovų ir susijusių organizacijų gali būti įsikūrę ne jūsų šalyje; naudojant „SitAndGo“ svetainę, jūs sutinkate perduoti tokią informaciją. „SitAndGo“ niekam neišnuomos ar neparduos potencialiai asmeniškai identifikuojančios ir asmeniškai identifikuojančios informacijos. Išskyrus savo darbuotojus, rangovus ir susijusias organizacijas, kaip nurodyta aukščiau, „SitAndGo“ atskleidžia potencialiai asmeniškai identifikuojančią ir asmeniškai identifikuojančią informaciją tik atsakydama į teismo procesą, teismo nutartį ar kitą vyriausybės prašymą, arba kai „SitAndGo“ tiki, kad atskleidimas yra pagrįstai būtinas apsaugoti „SitAndGo“, trečiųjų šalių ar plačiosios visuomenės turtą ar teises.

Jei esate registruotas „https://www.sitandgo.eu/“ vartotojas ir pateikėte el. Pašto adresą, „SitAndGo“ kartais gali atsiųsti jums el. laišką, kad galėtų jums pranešti apie naujas funkcijas, prašyti atsiliepimų arba tiesiog informuoti apie tai kas vyksta su „SitAndGo“ ir mūsų produktais. Mes visų pirma naudojame savo tinklaraštį, kad galėtume bendrauti ir teikti tokią informaciją, todėl jums atsiuntus mums užklausą (pvz., pagalbos el. paštu arba per vieną iš mūsų atsiliepimų mechanizmų), mes pasiliekame teisę ją paskelbti, kad galėtume paaiškinti ar atsakyti į jūsų prašymą arba padėti kitiems naudotojams. „SitAndGo“ imasi visų pagrįstai būtinų priemonių apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie asmens tapatybės nustatymo, asmens tapatybės nustatymo informacijos naudojimo, keitimo ar sunaikinimo.

Bendra statistika

„SitAndGo“ gali rinkti statistiką apie lankytojų elgesį savo svetainėje. „SitAndGo“ gali rodyti šią informaciją viešai arba pateikti ją kitiems. Tačiau „SitAndGo“ neatskleidžia jus asmeniškai identifikuojančios informacijos.

Partnerių atskleidimas

Ši svetainė naudoja filialų nuorodas ir uždirba komisinius iš tam tikrų nuorodų. Tai neturi įtakos jūsų pirkimams ar kainoms, kurias galite sumokėti.

Slapukai

Norėdami praturtinti ir tobulinti jūsų internetinę patirtį, „SitAndGo“ naudoja „slapukus“, panašias technologijas ir paslaugas, kurias teikia kitos įmonės, kad galėtų rodyti asmeninį turinį, tinkamą reklamą ir išsaugoti savo nuostatus jūsų kompiuteryje.

Slapukas – tai informacijos, kurią svetainė išsaugoja lankytojo kompiuteryje, eilutė, ir kurią lankytojo naršyklė pateikia svetainei kiekvieną kartą, kai lankytojas grįžta. „SitAndGo“ naudoja slapukus, kad padėtų „SitAndGo“ identifikuoti ir stebėti lankytojus, jų naudojimą https://www.sitandgo.eu/ ir jų prieigos prie svetainės nuostatas. „SitAndGo“ lankytojai, kurie nenori, kad slapukai būtų patalpinti į jų kompiuterius, prieš naudodami „SitAndGo“ svetaines, turėtų pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad atsisakytų slapukų, tačiau tam tikros „SitAndGo“ svetainių funkcijos gali veikti netinkamai be slapukų pagalbos. Toliau naršydami mūsų svetainę nekeisdami slapukų nustatymų, jūs pripažįstate ir sutinkate su „SitAndGo“ slapukų naudojimu.

Elektroninė prekyba

Tų asmenų, kurie vykdo sandorius su „SitAndGo“ – įsigydami „SitAndGo“ paslaugas ar produktus, prašoma pateikti papildomos informacijos, prireikus įskaitant asmeninę ir finansinę informaciją, reikalingą šiems sandoriams apdoroti. Kiekvienu atveju „SitAndGo“ renka tokią informaciją tik tiek, kiek būtina ar tikslinga, siekiant įvykdyti lankytojo sandorį su „SitAndGo“. SitAndGo neatskleidžia asmeniškai identifikuojančios informacijos, išskyrus žemiau aprašytą informaciją. Be to, lankytojai visada gali atsisakyti pateikti asmeniškai identifikuojančią informaciją, tačiau yra įspėjami, kad jis gali trukdyti vykdyti tam tikrą su svetaine susijusią veiklą.

Verslo pervedimai

Jei „SitAndGo“ arba iš esmės visas jos turtas buvo įsigytas, arba mažai tikėtina, kad „SitAndGo“ pasitrauks iš verslo arba įvyks bankrotas, naudotojo informacija būtų vienas iš trečiųjų šalių perduodamų arba įsigytų turtų. Jūs pripažįstate, kad tokie pervedimai gali įvykti ir kad bet kuris „SitAndGo“ pirkėjas gali toliau naudoti jūsų asmeninę informaciją, kaip nurodyta šioje politikoje.

Privatumo politikos pakeitimai

Nors dauguma pakeitimų gali būti nedideli, SitAndGo laikas nuo laiko gali keisti savo privatumo politiką savo nuožiūra. „SitAndGo“ skatina lankytojus dažnai patikrinti šį puslapį dėl bet kokių jo privatumo politikos pakeitimų. Jūsų tęstinis šio tinklalapio naudojimas po bet kokių šios privatumo politikos pakeitimų bus suprantamas kaip jūsų pritarimas tokiems pakeitimams.

Kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų ar komentarų, ar norite atnaujinti, ištrinti ar pakeisti bet kokią turimą asmeninę informaciją, arba esate susirūpinęs dėl to, kaip tvarkome bet kokį privatumo klausimą, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: info@sitandgo.eu