UAB „BMS Technologija“ inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus

UAB „BMS Technologija“ įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus skaitmenizuota daugelis veiklos procesų, kurie ankščiau buvo atliekami rankiniu būdu. Siekiama, kad ši programa klientui leistų
prisijungti prie sistemos iš bet kurios pasaulio vietos.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai klientų savitarnos sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

Projektas finansuojamas UAB „BMS Technologija“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš
Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 48 487,50 Eur.

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „BMS Technologija“.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.17 – 2023.02.11.